O proxecto LACES

e-Canvas Social

Un resultado do proxecto LACES

logo [laces-interreg]_1

O e-Canvas Social é un recurso interactivo que xorde como resultado do Laboratorio para a identificación de oportunidades de negocio,un dos catro laboratorios que conforman o proxecto europeo LACES, enmarcado dentro do programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

LACES ten como fin último contribuír ao fomento e á consolidación da economía social na Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal para conseguir un salto cuantitativo na súa capacidade de xerar e consolidar emprego a través da execución de programas piloto para a competitividade e o impulso de empresas de economía social no espazo transfronteirizo. Preténdese así actuar como fonte de coñecemento e innovación para modernizar as estratexias de promoción e apoio a esta economía solidaria e colaborativa e favorecer a consolidación e a creación de empresas e emprego de calidade na eurorrexión.

Beneficiarios do proxecto LACES

Dirixido a empresas e a emprendedores de Economía Social que desexen buscar apoio e acompañamento nos procesos de creación, modernización e crecemento das súas entidades.

Por Economía Social enténdese o conxunto de actividades económicas, sociais e empresariais que levan a cabo entidades que perseguen ou ben o interese colectivo das persoas que o integran, ou ben o interese xeral económico ou social, ou ambos.

Entidades promotoras

O proxecto LACES está promovido polas seguintes entidades galegas e portuguesas

socios_2
socios_3
socios_4
socios_5
socios_6
Jefe_filas
socios_7
socios_8
socios_9

Que actividades comprende?

LACES proxecta un conxunto de servizos agrupados en catro laboratorios piloto orientados a poñer en marcha novas estratexias de promoción e apoio á economía social nos sectores emerxentes e a modernizar os máis tradicionais:

 

grafico_gal

PROXECTO LACES

Laboratorios de apoio á creación de emprego
e empresas de economía social

Máis información:

info@laceseconomiasocial.com

www.laceseconomiasocial.com

BANDERA-EU_con-linea